1. โดยการใช้หรือเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆของ FHM .com เว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดหรือโปรแกรมที่เราเอง ( ” เว็บไซต์ ” ) หรือการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ( 1 ) ; ( 2 ) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และ ( 3 ) กฎที่ใช้บังคับกับการเดิมพันของเรา หรือการเล่นเกม ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ” เงื่อนไข ” ) และจะถือว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด

2. เราอาจจะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขจากเวลาสำหรับจำนวนของเหตุผล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อกำหนด ) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ มากที่สุดถึงวันที่เงื่อนไขจะสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ ถ้าการเปลี่ยนแปลงใด ๆท่านรับไม่ได้ คุณควรยุติการใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือการปิดบัญชีของคุณ แต่ถ้าคุณยังคงใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงมีผลบังคับใช้ คุณจะถือว่าได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

3. ขณะที่คุณกำลังตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงและ / หรือใช้เว็บไซต์นี้ ( รวมถึงการใดหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ ) อาจจะผิดกฎหมายในบางประเทศ ( รวมถึง ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ) คุณมีความรับผิดชอบสำหรับการกำหนดว่าคุณเข้าถึงและ / หรือการใช้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ และคุณรับรองกับเราว่าการพนันไม่ผิดกฎหมายในเขตที่คุณอาศัยอยู่

4. โปรแกรมบัญชี:
4.1 ผู้สมัครทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่าอายุ 18 ปี สถานที่ เดิมพัน / เดิมพันหรือลงทะเบียนกับ FHM . FHM ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุจากลูกค้าจนเป็นที่พอใจ และระงับบัญชีเอกสารให้ FHM จะรับผิดชอบในส่วนของอายุและรับผิดชอบการพนันอย่างจริงจัง.
4.2 ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์จะต้องถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ นี่ไม่ใช่กรณี บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับ ที่บัญชีถูกระงับ ทั้งหมดเดิมพัน / เดิมพันที่วางก่อนบัญชีถูกระงับจะชนะหรือแพ้
4.3 จาก ยอมรับข้อตกลง และ / หรือลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์คุณเว็บไซต์ตกลงว่าเราจะมีสิทธิที่จะดำเนินการใด ๆและทั้งหมดเช่นการตรวจสอบและการตรวจสอบเครดิตอื่น ๆ เวลาที่เราอาจต้องใช้และ / หรือจะต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราโดยทั่วไป คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่เราต้องการในการเชื่อมต่อกับการตรวจสอบการตรวจสอบดังกล่าว เราจะมีสิทธิที่จะระงับ หรือจำกัดบัญชีของคุณในลักษณะใดนั้นเราอาจจะเห็นว่าอยู่ในดุลพินิจของเราแน่นอนจะเหมาะสม จนถึงเวลาเช่นการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อความพึงพอใจของเรา

5. รายละเอียดบัญชี:
5.1 FHM ช่วยให้ลูกค้าทั้งหมดของการเลือกชื่อผู้ใช้ของตัวเองและการรวมกันของรหัสผ่าน ลูกค้าจะต้องเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับและความลับที่คุณมีความรับผิดชอบสำหรับการเดิมพันทั้งหมด / การเดิมพันที่วางไว้ในบัญชีของคุณและใด ๆอื่น ๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ
5.2 การเดิมพันจะอยู่ ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกป้อนอย่างถูกต้อง ( หรือไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ) ต้องมีทุนเพียงพอในบัญชี
5.3 ถ้าในเวลาใด ๆ คุณรู้สึกว่ามีบุคคลที่สามทราบชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านที่คุณควรเปลี่ยนทันที ผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ คุณควรลืมบางส่วนหรือทั้งหมดของการรวมกันของคุณ โปรดติดต่อเรา.
5.4 ยอดคงเหลือปัจจุบันและประวัติธุรกรรมของบัญชีของคุณอาจจะดูที่เวลาใด ๆ เมื่อคุณเข้าสู่บัญชีของคุณบนเว็บไซต์.

6. ระงับและปิด:
6.1 ถ้าคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเรา ความสมดุลเชิงลบใด ๆในบัญชีของคุณจะล้มลงทันที เนื่องจากเจ้าหนี้เพื่อ FHM และบัญชีของคุณจะถูกปิดจนกว่ายอดเงินที่เป็นหนี้ FHM จ่ายเต็ม คุณจะไม่ได้รับสิทธิในการปิดบัญชีของคุณจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวเป็นเดิมพันที่โดดเด่นใด ๆหรือการเดิมพันจะเสร็จสมบูรณ์.
6.2 FHM ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ จำกัด ก่อนประโยค FHM จะได้รับสิทธิในการปิดหรือระงับบัญชีของคุณถ้า:
(a) คุณล้มละลาย ;
(b) FHM เห็นว่าคุณใช้เว็บไซต์ในลักษณะหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย และ / หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์;
(c) FHM เห็นว่าคุณใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาโกง หรือเอาผลประโยชน์ของ FHM หรือใด ๆของลูกค้า;
(d) FHM ร้องขอให้ทำ โดยตำรวจ อำนาจควบคุม หรือ ศาล หรือ
(e) FHM เห็นว่าเหตุการณ์ใด ๆที่อ้างถึงใน (a) (c) ข้างต้นอาจเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
6.3 ถ้า FHM ปิดหรือโพสในบัญชีของคุณสำหรับการใด ๆของเหตุผลที่อ้างถึงใน (a) (e) ข้างต้น คุณจะไม่รับผิดชอบใด ๆและทั้งหมดที่อ้างว่าขาดทุน หนี้สิน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนจาก FHM ( ด้วยกัน ” อ้าง ” ) ที่เกิดจากและจะชดใช้ค่าเสียหาย และถือ FHM ไม่เป็นอันตราย ความต้องการสำหรับการเรียกร้องดังกล่าว ในสถานการณ์ที่อ้างถึงใน (a) (e) ข้างต้น FHM จะมีสิทธิที่จะระงับและ / หรือการรักษาใด ๆและจำนวนเงินทั้งหมดที่มิฉะนั้นจะถูกจ่าย หรือจ่ายให้คุณ ( รวมถึงการชนะโบนัสหรือเงิน )

7.การใช้เว็บไซต์:
7.1 ของคุณ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และ / หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ FHM ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยไม่ผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดหรือที่ FHM บริการจะให้บริการโดยไม่ขัดจังหวะ FHM ไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆสำหรับความล้มเหลวใด ๆหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม ใด ๆสำหรับผลของเกมจะถูกกำหนดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับและจัดเก็บโดย FHM .
7.2 FHM จะหาอาชญากรและสัญญาการลงโทษต่อลูกค้าใด ๆที่เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางทุจริตหรือในการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์หรือ FHM . FHM จะระงับการจ่ายเงินให้กับลูกค้าใด ๆที่ ใด ๆเหล่านี้ถูกสงสัย ลูกค้าจะชดใช้ค่าเสียหาย และจะต้องรับผิดชอบในการ FHM , ความต้องการ , การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากลูกค้าหลอกลวง ทุจริต หรืออาญากฎหมาย
7.3 ในกรณีของการสื่อสาร หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของบัญชีหรือคุณลักษณะอื่น ๆหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ FHM จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆในส่วนของข้อผิดพลาดเช่น FHM ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีของข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อลบทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต์ และจะกระทำการใด ๆเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
7.4 FHM อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์เสนอผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใด ๆ
7.5 จากเวลาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานโดยคุณหรืออาจถูกขัดจังหวะในเกมตอน เพราะการบำรุงรักษาของเว็บไซต์ และ / หรือการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆของผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ FHM จะสำรองผลของเกมก่อน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
7.6 เกี่ยวกับผลของเกม เราไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายสำหรับผลของเกมในประเภทใด ๆของสถานการณ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด การผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากปัจจัยเทียมหรือทางเทคนิค.
7.7 ดังนั้นเพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด เราจะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา

1. By using or visiting any section of the jdbMK .com website or any other websites or applications that we own (the “Website”) or registering on the Website, you agree to be bound by (i) these Terms and Conditions; (ii) our Privacy Policy; and (iii) the Rules applicable to our betting or gaming products (together the “Terms”), and are deemed to have accepted and understood all the Terms.

2. We may need to change the Terms from time to time for a number of reasons (including to comply with applicable laws and regulations, and regulatory requirements). All changes will be published on the Website. The most up to date Terms will be available on the Website. If any change is unacceptable to you, you should cease using the Website and/or close your account. If, however, you continue to use the Website after the date on which the changes to the Terms come into effect, you will be deemed to have accepted those changes.

3. As you are aware, the right to access and/or use the Website (including any or all of the products offered via the Website) may be illegal in certain countries (including, for example, the USA). You are responsible for determining whether your accessing and/or use of the Website is compliant with applicable laws in your jurisdiction and you warrant to us that gambling is not illegal in the territory where you reside.

4. Account Application:
4.1 All applicants must be over 18 years of age to place a bet/wager or register with jdbMK. jdbMK reserves the right to ask for proof of age from any customer and suspend their account until satisfactory documentation is provided. jdbMK takes its responsibilities in respect of underage and responsible gambling very seriously.
4.2 All information supplied when registering with the site MUST be accurate and complete in all respects. Where this is not the case, the relevant account will be suspended. Where an account is suspended. All bets/wagers that are placed prior to an account being suspended will stand – win or lose.
4.3 By accepting the Terms and/or registering to use the Website you hereby agree that we shall be entitled to conduct any and all such identification, credit and other verification checks from time to time that we may require and/or are required by applicable laws and regulations and/or by the relevant regulatory authorities for use of the Website and our products generally. You agree to provide all such information as we require in connection with such verification checks. We shall be entitled to suspend or restrict your account in any manner that we may deem in our absolute discretion to be appropriate, until such time as the relevant checks are completed to our satisfaction.

5. Account Details:
5.1 jdbMK allows all its customers to choose their own username and password combination. Customers must keep this information secret and confidential as you are responsible for all bets/wagers placed on your account and any other activities taking place on your account.
5.2 Bets will stand if your username and password have been entered correctly (whether or not authorized by you), subject to there being sufficient funds in the account.
5.3 If, at any time, you feel a third party is aware of your user name and/or password you should change it immediately via the Website. Should you forget part or all of your combination, please Contact Us.
5.4 The current balance and transaction history of your account may be viewed at any time once you have logged into your account on the Website.

6. Suspension and Closure:
6.1 If you want to close your account, please Contact Us. Any negative balance on your account will fall immediately due and payable to jdbMK, and your account will not be closed until the relevant amount owed to jdbMK is paid in full. You will not be entitled to close your account until such time as any outstanding bets or wagers are completed.
6.2 jdbMK reserves the right to close or suspend your account at any time and for any reason. Without limiting the preceding sentence, jdbMK shall be entitled to close or suspend your account if:
(a) you become bankrupt;
(b) jdbMK considers that you have used the Website in a fraudulent manner or for illegal and/or unlawful or improper purposes;
(c) jdbMK considers that you have used the Website in an unfair manner or have deliberately cheated or taken unfair advantage of jdbMK or any of its customers;
(d) jdbMK is requested to do so by the police, any regulatory authority or court; or
(e) jdbMK considers that any of the events referred to in (a) to (c) above may have occurred or are likely to occur.
6.3 If jdbMK closes or suspends your account for any of the reasons referred to in (a) to (e) above, you shall be liable for any and all claims, losses, liabilities, damages, costs and expenses incurred or suffered by jdbMK (together “Claims”) arising therefrom and shall indemnify and hold jdbMK harmless on demand for such Claims. In the circumstances referred to in (a) to (e) above, jdbMK shall also be entitled to withhold and/or retain any and all amounts which would otherwise have been paid or payable to you (including any winnings or bonus payments).

7.Use Of The Website:
7.1 Your computer equipment or mobile device and internet connection may affect the performance and/or operation of the Website. jdbMK does not guarantee that the Website will operate without faults or errors or that the jdbMK services will be provided without interruption. jdbMK does not accept any liability for any failures or issues that arise due to your equipment, internet connection or internet or telecommunication service provider. Any determination for the game result shall be on the basis of the data received and stored by jdbMK.
7.2 jdbMK will seek criminal and contractual sanctions against any customer involved in fraudulent, dishonest or criminal acts via or in connection with the Website or jdbMK \’s products. jdbMK will withhold payment to any customer where any of these are suspected. The customer shall indemnify and shall be liable to pay to jdbMK, on demand, all Claims arising directly or indirectly from the customer\’s fraudulent, dishonest or criminal act.
7.3 In the event of communications or system errors occurring in connection with the settlement of accounts or other features or components of the software, jdbMK will have no liability to you or to any third party in respect of such errors. jdbMK reserves the right in the event of such errors to remove all relevant products from the Website and take any other action to correct such errors.
7.4 jdbMK may alter or amend the products offered via the Website at any time and for any reason.
7.5 From time to time, all or part of the Website may be unavailable for use by you or may be interrupted in the game proceedings because of our maintenance of the Website and/or alteration or amendment of any of the Website products. jdbMK will reserve the game result before the situation aforesaid occurred.
7.6 With regard to the game result, we have the power to make the final decisions for the game result in any kind of circumstances including but not limiting to any error resulted from the artificial or technical factor.
7.7 In order to provide the best gaming experience, the system will be maintained from AM 06:30 to PM 07:30 every day.